Przejdź do treści
Ergonomia

Wpływ ergonomii miejsca pracy na pracownika

Poprawa produktywności przedsiębiorstwa poprzez ergonomię

Dowiedziono, że ergonomiczne optymalizowanie miejsca pracy zwiększa wydajność

 

W krajach wysoko uprzemysłowionych żywiołowy rozwój ergonomii jako dziedziny aktywności i nauki stosowanej w przemyśle rozpoczął się w latach 60 XX wieku. Główną przyczyną była konieczność optymalizacji kosztów produkcji poprzez zwiększenie wydajności pracy. W poszukiwaniu efektywnych metod pracy analitycy zaobserwowali rażącą dysproporcję między możliwościami sprawnego działania środków technicznych a możliwościami człowieka pracującego w różnych warunkach zewnętrznych. W wyniku obserwacji wykorzystania parku maszynowego we wszystkich elementach procesu produkcji specjaliści doszli do wniosku, że człowiek mimo dużych zdolności adaptacyjnych pozostaje najbardziej kruchym i nieprzewidzianym elementem systemu pracy. Wydajność człowieka ograniczają możliwości psychofizyczne, jako, że jest najbardziej wrażliwym ogniwem systemu relacji zachodzących między nim, strukturą techniczną a rodzajem wykonywanych czynności. W Ameryce nazwano ten element „human factor", wprowadzając element psychofizjologicznych uwarunkowań efektywności pracy.

W okresie ostatnich 50 lat coraz powszechniejszą stała się świadomość, że człowiek będzie w stanie osiągać dużą wydajność pracy pod warunkiem harmonijnego współdziałania z technicznymi środkami pracy oraz materialnym i społecznym środowiskiem. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy praca i środki do jej wykonania są zaprojektowane na miarę psychospołecznych możliwości człowieka. Taka optymalizacja pracy nie wypływa już tylko z przesłanek humanistycznych, ponieważ optymalne warunki pracy stwarzają możliwości i motywację u pracownika do zwiększania wydajności. Gdy praca przekracza możliwości adaptacji, pojawia się zmęczenie umysłowe i fizyczne, rozwijają się dolegliwości i choroby zawodowe. Traci na tym wydajność pracy.

Oczywistym jest już fakt, że na jakość aktywności zawodowej, na równi z upowszechnieniem wiedzy o możliwościach nowoczesnych technologii, wpływa organizacja pracy. Koncepcja ergonomicznego środowiska nie jest już tylko komfortem, lecz standardem zapewniającym bezpieczną i efektywną pracę pracowników, przy stosunkowo niskim koszcie biologicznym.

Ergonomiczna optymalizacja warunków pracy jest dziś potrzebna i stosowana we wszystkich gałęziach przemysłu, handlu, komunikacji, w pracy biurowej a nawet w gospodarstwach domowych. Podstawowym celem ergonomii jest optymalne kształtowania całego systemu aktywności człowieka, na który składają się wszystkie jej elementy jak: możliwości człowieka, organizacja i środki używane w pracy oraz produkt, który jest wynikiem tej pracy.

Ergonomia w Polsce

W polskim przemyśle, a także w usługach, głównym „przedstawicielem” ergonomii jest bhp. W ostatnim dziesięcioleciu dość często mówi się: „bhp i ergonomia”, czy bardziej ogólnie „ochrona pracy i ergonomia”. W tym zestawieniu pojęć nikt nie ma jednak na myśli tak rozumianej ergonomii jak ją zdefiniowali badacze zajmujący się ergonomią. Nikt w tym pojęciu nie widzi równoległego postrzegania środowiska pracy człowieka w dwóch aspektach: i warunkach bhp (szerzej bezpieczeństwa pracy) i warunków produktywności pracy. Jeszcze zbyt rzadko rozważa się w polskiej gospodarce potrzebę widzenia ergonomii jako dziedziny współtworzącej wyniki pracy, efekty działalności przedsiębiorstwa. Jeżeli myślimy, że poza zapewnieniem warunków bezpieczeństwa pracy, zgodnych z wymogami bhp, trzeba stworzyć komfort pracy poprzez połączenie pracownika z technologią (rzeczowe środowisko pracy), możemy liczyć, że efektem takiego działania będą znacznie lepsze wyniki pracy, wzrośnie wydajność pracy, jakość, a w efekcie produktywność. Często bhp-owskie postrzeganie ergonomicznego składnika procesu pracy zostaje uzupełnione o konstatację, że środowisko pracy po pierwsze służy do pracy: wydajnej, dobrej jakościowo, nie marnotrawiącej energii i materiałów. I takiego urządzenia środowiska pracy w coraz większym stopniu zaczynają wymagać od ergonomii kadra i robotnicy.

 

Ergonomia z BOSKY

Idea ergonomii jest nieodłączną częścią filozofii BOSKY. Od lat współpracujemy z producentami z całego świata w celu zapewnienia naszym klientom najlepszych możliwych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Optymalizacja procesów pakowania to nie tylko udział w procesie automatyzacji produkcji, ale również redukcja zagrożeń i chorób fizycznych powiązanych z pracą. Im bardziej zaawansowane technologicznie i jakościowo urządzenie, tym wyższy poziom ergonomii pracy. W przekonaniu, że ergonomia podnosi zalety automatyzacji a co za tym idzie wyższą produktywność przedsiębiorstwa nasz zespól inżynierów tworzy zindywidualizowane projekty wdrożeń, które pozwalają na optymalne dostosowanie produkcji pod względem ergonomii i wydajności.

Rozwiązania ergonomiczne nie wymagają pełnej automatyzacji. Można rozpocząć od niezależnych urządzeń takich jak znajdujące się w ofercie BOSKY wózki manipulacyjne pozwalające na wygodny i bezpieczny transport ładunków. Wysokiej jakości urządzenia duńskiego producenta HOVMAND cieszą się szczególną popularnością w transporcie rolek i ich zakładaniu na maszyny pakujące i drukujące.

Posiadamy bardzo ergonomiczne rozwiązania do spinania palet taśmą:

Pionowe spinanie z ErgoPack to najlepsze rozwiązanie mobilne, które polecane jest przez Stowarzyszenie Aktion Gesunder Rücken – AGR e.V. (”Kampania dla zdrowszego kręgosłupa)”, uznanej, niezależnej instytucji w Niemczech (www.agr-ev.de). Natomiast spinanie ładunków na paletach w poziomie może wykonać maszyna REISOPACK, którą proponujemy w wielu konfiguracjach: od małych mobilnych urządzeń do w pełni automatycznych maszyn.

W przedsiębiorstwach dbających o zdrowie swoich pracowników nie może zabraknąć automatycznych magazynków palet PALOMAT.

W ofercie BOSKY praktycznie wszystkie rozwiązania pozytywnie wpływają na ergonomię pracy. Przyświeca nam idea dostarczania naszym Klientom produktów i usług o najwyższej jakości, niosących ze sobą zwiększenie nie tylko efektywności i bezpieczeństwa, ale również komfortu pracy.

 

Hovmand Ergonomia

 

plecy-grafika-1

plecy-grafika-2

 

 

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną poradę na temat najlepszego rozwiązania!